2011 வரலாற்றின் வலிகள்...
     
 

2011 தமிழ் ஈழத் தாயகம் வரலாறுக் கட்டாயம் என்ற உணர்வை உலகத்        தமிழர்களின் உள்ளங்களில் தூண்டுவதற்கு புகழேந்தியின் ஓவியங்கள் துணை நிற்கும்.

     
  2010 சிந்திக்க வைக்கும் சித்திரங்கள்
     
  2010 தூரிகையா? பேரிகையா?
     
2010 போர் முகங்கள் ஓவியக் காட்சி!
     
  2010 ஈழத்து விடுதலைப்போராட்டத்தை தனது படைப்பினூடாகத்           தாங்கும் ஓவியப் போராளி ஓவியர் புகழேந்தி அவர்கள்!
     
  2009 உரிமைக் குரலாகும் ஓவியங்கள்...
     
2009 Xtpaq;fSf;Fs;spUe;J capu;j;njOfpwhu;fs
     
 

2005 கிழக்கில் பிரமிக்கும் ஒளியின் சாரல்

     
 

2005 ஓவியப் போராளி கு. புகழேந்தி

     
 
     
 
     
     
 
     
  2004 விரிவானத்தில் சுதந்திரப் பறவையாக
     
  2004 புகழேந்தி எனும் ஓவிய இயக்கம்
     
  2004 கலக பிம்பங்கள்
     
  2004 காலத்தை வென்று நிற்கின்றன
     
  2004 கோடுகளின் கோட்பாடுகள்
     
  2004 மரபு நிலைகளுடன் மோத வேண்டும்
     
  2004 ஓவியர் புகழேந்தியிடம் எனக்குப் பிடித்தவை
     
  2004 காலம் புதிது, கலை புதிது
     
  2004 ஓவியர் புகழேந்தி போராளியின் தூரிகை
     
  2004 கூரிய வாள்களாய்க் கீறிய கோடுகள்
     
  2004 அறுவடை நோக்கிய விதைப்பு அது
     
  2004 கண்ணீரின் ராகமும், எரிமலையின் கொப்பளிப்பும்
     
  2004 காலத்தை வெல்லும் கோட்டோவியக் கலைஞர்
     
  2004 புகழேந்தியின் ஓவியப்புரட்சி - கலாபூர்வான கலகக் குரல்
     
  2004 நண்பருமாய் நல்லாசிரியருமாய்
     
  2004 புகழ் சேர்த்த புகழேந்தி
     
  2004 இவரைப் பாதுகாப்பது தமிழர்களின் கடமை
     
  2004 பசித்த கோடுகள்
     
  2004 தூரிகைப் போராளி
     
  2004 துயரங்களால் அடக்குமுறைகளால் உருவெடுத்தவர்
     
  2004 தூரிகையே ஆயுதமாய்
     
  2004 தீர்க்கப்பட வேண்டிய கணக்குகளுக்காத் தீட்டப்பட்ட தூரிகை
     
  2004 விழிகளின் வழியே நெஞ்சுக்குள் நெருப்பு
     
  2004 ஓவியப் போராளி'யின் உள்ளத் தூரிகை
     
  2004 தொடுவானத்தின் எல்லை மாறிக்கொண்டே போகவேண்டும்
     
  2004 கலையென்னும் ஆயுதம் ஏந்தி
     
  2004 வண்ணப் புரட்சியாளரை வாழ்த்துகிறேன்!
     
  2004 புரட்சியின் கருவி புகழேந்தியின் தூரிகை!
     
  2004 புகழேந்திக்குப் பல்லாண்டு
     
 

2004 உணர்வுகள் அதிரும் தூரிகைக் கோடுகள்

     
 

2004 உலகந்தழுவிய அறிவியலும், ஓவியர் புகழேந்தியின் அழகியலும்

     
  2004 சூரியக்கோடுகள்
     
 

2004 - சினிக் கூத்து

 
 
     
     
 
     
     
     
     
     
 
     
 

2003 ஆவணத்  தொகுப்பாக முக-வரிகள்

     
  2002 இதயங்களெல்லாம் கண்ணீர் வடிக்கிற வகையில்...
     
  2002 ஓவியர் புகழேந்தி நம் இனத்துக்குக் கிடைத்தபெரியசெல்வம்
     
 

2002 அடடா, எத்தகையதொரு பட்டறிவு!

     
 

2002 திசை காட்டியவனை நினைவூட்டிய திசைமுகம்

     
  2001 சிதைந்த கூடு ஓவியர் புகழேந்தி
     
 
     
 
     
  2000 உறங்கா நிறங்கள்
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  1996 அற்புத நூல்
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

1993  தூரிகையே ஆயுதம்